dr Antoni Osierda, prof. WSA, Rektor Wyższej Szkoły Administracji

Doktor nauk prawnych. Z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej związany od 2006 roku. Wieloletni pracownik centralnych organów administracji państwowej, piastujący wiele stanowisk kierowniczych i były nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Policji. W działalności naukowej i pracy dydaktycznej zajmuje się m.in. dziedziną tworzenia prawa oraz materialną i ustrojową problematyką funkcjonowania administracji publicznej z uwzględnieniem systemu administrowania bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, prawa policyjnego oraz prawnymi standardami współpracy administracji krajowych w przestrzeni administracyjnej UE. Autor wielu publikacji naukowych, prac badawczo-rozwojowych oraz organizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast