doc dr Jolanta Gabzdyl

Doktoryzowała się w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w 2006 roku, a habilitowała w Uniwerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Pedagogickej Fakulte w roku 2017. Jest autorką, współautorką, redaktorem naukowym i współredaktorem ponad 120 prac (w tym 17 książek) naukowych, fachowych i popularyzatorskich – z zakresu m.in.: dydaktyki ogólnej; komunikacji interpersonalnej, w tym zwłaszcza komunikacji dydaktycznej; pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, metodologii badań pedagogicznych; teorii wychowania oraz diagnozy społecznej, pedagogicznej i resocjalizacji. Uczestniczyła w wielu naukowych (w tym naukowo-praktycznych, naukowo-metodycznych itp.) konferencjach, sympozjach, seminariach itp. w roli: współorganizatora, moderatora i uczestnika sesji plenarnych, panelowych, roboczych itp. w Polsce i za granicą. Brała udział w kilku krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz wdrożeniowych, realizowanych w ramach polskich i zagranicznych ośrodków akademickich w roli: kierownika zespołu badawczego, partnera bądź uczestnika. Ponad 40-letnie doświadczenie pedagogiczne i akademickie zdobywała m.in. w trakcie: 6-letniej pracy jako nauczyciel mianowany w klasach 1-3 szkoły podstawowej; paroletniej pracy w domu pomocy społecznej; kilkunastoletniej działalności społecznej (wolontaryjnej): jako instruktor amatorskich zespołów plastycznych, harcmistrz ZHP; blisko 35-letniej pracy jako nauczyciel akademicki. Odznaczona m.in. SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI (w 2012 roku) – postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz rozwoju nauki.