ROK AKADEMICKI 2020/2021
Rekrutacja do 30 września!
Rekrutacja on-line
Poprzedni
Następny
ROK AKADEMICKI 2020/2021
Rekrutacja do 30 września!
Rekrutacja on-line
Poprzedni
Następny

ROK AKADEMICKI Rekrutacja do 30 września!

Studia licencjackie i magisterskie na kierunkach administracja i pedagogika*

20 kierunków studiów podyplomowych

Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna

Programy lojalnościowe dla studentów

Przedstawiona na niniejszej stronie oferta studiów licencjackich i magisterskich związana jest ze złożonymi wnioskami o pozwolenie na utworzenie studiów. Przyjęcie na studia będzie uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosków.

ROK AKADEMICKI

Studia licencjackie i magisterskie na kierunkach administracja i pedagogika

20 kierunków studiów podyplomowych

Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna

Programy lojalnościowe dla studentów

ADMINISTRACJA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Administracja.

PEDAGOGIKA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Oferujemy studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Oferujemy studia licencjackie na kierunku Przedsiębiorczość.

STUDIA PODYPLOMOWE

Sprawdź naszą ofertę 20 kierunków studiów podyplomowych.

REKRUTACJA 2020/2021

Mamy jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

ADMINISTRACJA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Administracja.

PEDAGOGIKA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Oferujemy studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

STUDIA PODYPLOMOWE

Sprawdź naszą ofertę 20 kierunków studiów podyplomowych.

REKRUTACJA 2019/2020

Mamy jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

ZYSKAJ WIĘCEJ Z WSA

Studiujesz? Zyskujesz! W WSA możesz skorzystać z programów partnerskich, dzięki którym zyskasz możliwość studiowania za darmo!

INFORMACJA DOTYCZĄCA FORMY KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia związanego z COVID-19 w nadchodzącym roku akademickim kształcenie w Wyższej Szkole Administracji przyjmie formułę hybrydową. W formie kontaktu bezpośredniego będziemy spotykać się jedynie w soboty. Wszystkie wykłady oraz zajęcia o charakterze czysto teoretycznym będą realizowane w niedzielę w formie wykładów „na żywo” przez Internet. Wykłady będą nagrywane i udostępniane studentom, aby w każdym momencie mogli z nich skorzystać. Ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, a także wszystkie zajęcia o charakterze praktycznym będą realizowane w soboty, w małych grupach, na terenie uczelni i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także zostało skonsultowane z samorządem studenckim i uzyskało jego aprobatę. Ponadto każdy student, który jest w grupie ryzyka ciężkiego zachorowania lub posiada w swoim najbliższym otoczeniu osobę narażoną na ciężki przebieg COVID-19 będzie mógł studiować całkowicie zdalnie, otrzyma od uczelni pełne wsparcie takiej formy kształcenia. Bezpieczeństwo naszych studentów i wykładowców jest dla nas absolutnym priorytetem. Poprzedni semestr, który był realizowany całkowicie zdalnie był dla nas bardzo pouczający i pozwolił nam wyciągnąć wnioski i dobrze się przygotować do nadchodzącego roku akademickiego. Musimy pamiętać, że w razie pogarszającego się stanu epidemicznego może zajść potrzeba przejścia na formułę całkowicie zdalną. Obecnie jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Pamiętamy również, że pandemia ma wymiar nie tylko zdrowotny, ale również ekonomiczny. Jesteśmy także przygotowani do ewentualnej trudnej sytuacji ekonomicznej. Każdy student, który straci pracę może liczyć na zapomogę do 2 tysięcy złotych. Zarezerwowaliśmy na ten cel odpowiednią sumę w funduszu stypendialnym. Będzie również zwiększona kwota na stypendia socjalne. Pozyskaliśmy z Ministerstwa prawie 500 tys. zł na ten cel. Każda osoba, której dochód rodzinny nie przekracza 1051,70 zł na osobę (netto) może liczyć na wsparcie. Pomimo trudnej i niepewnej sytuacji zachęcamy do podejmowania studiów. RAZEM DAMY RADĘ!

AKTUALNOŚCI

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI OTRZYMA 5 MILIONÓW ZŁOTYCH NA ROZWÓJ ZE ŚRODKÓW NCBR

Szanowni Państwo,
Pełni dumy pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Administracji została jednym z laureatów konkursu NCBR i otrzyma dofinansowanie na rozwój uczelni w wysokości 5 milionów złotych!!! Na 88 złożonych wniosków zajęliśmy 24 miejsce. Samo przygotowanie wniosku liczącego ponad 400 stron zajęło nam wiele tygodni. Za naszymi plecami znalazło się wiele znanych uniwersytetów oraz uczelni niepublicznych! Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup 3 specjalistycznych platform do nauki w tym bardzo nowoczesnej platformy do nauki języków obcych oraz na modernizację infrastruktury. Zakupimy nowoczesne laptopy, projektory oraz środki wspomagające proces kształcenia, które będą przeznaczone dla studentów.  Uczelnia zmieni się nie do poznania i stanie się jedną z najnowocześniejszych szkół wyższych. Efekty ciężkiej i systematycznej pracy, którą zaczęliśmy ponad rok temu zaczynają być widoczne. Drodzy studenci, pragnę Wam podziękować, że jesteście z nami. Dzięki temu mamy dla kogo pracować i rozwijać się. Już niedługo będziemy mieć dla Państwa kolejne dobre wiadomości!

 

PRZYPOMNIENIE ❗ ❗

👋 Zapraszamy bardzo serdecznie absolwentów kierunków:
– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
– Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela,
– Terapia pedagogiczna i rewalidacja,
po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

Absolwentów:
I stopnia: Administracji,
I i II stopnia: Pedagogiki,
po odbiór dyplomów ukończenia studiów.

Po odbiór świadectw i dyplomów zapraszamy do naszego dziekanatu. 👩‍🎓 👨‍🎓

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów zawodowych! 👏 👏

REKRUTACJA 2020/2021

Informujemy, że trwa nabór na studia licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe na rok akademicki 2020/2021. Rekrutacja trwa do końca września. Zachęcamy do wcześniejszego zapisu online w celu rezerwacji miejsca. Związane jest to z limitami ilości miejsc na niektórych kierunkach.

Rekrutacja online >>


PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW I i II STOPNIA

Zarządzenie 247/07/2020 w sprawie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządzenie »


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W UCZELNI W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

Czytaj dalej »


Wszystkie informacje z dziekanatów prosimy sprawdzać w zakładce:
Strefa Studenta

GODZINY URZĘDOWANIA W MIESIĄCU SIERPNIU

Poniedziałek: 09:00 – 15:00
Wtorek: 09:00 – 15:00
Środa: 09:00 – 15:00
Czwartek: 09:00 – 15:00
Piątek: 12:00 – 18:00

Życzymy Państwu udanych wakacji!


WYPŁATY STYPENDIÓW

Szanowni Państwo,
wypłaty stypendiów dla Studentów zostały zrealizowane w dniu 30.07.2020r. Prosimy o sprawdzenie swoich kont bankowych.


ODBIÓR ŚWIADECTW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Od 25 sierpnia 2020 r. zapraszamy po odbiór świadectw absolwentów studiów podyplomowych:

  • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Terapia pedagogiczna i rewalidacja

WAKACJE!

Drodzy Studenci,
sezon urlopowy w pełni, dlatego cały zespół WSA życzy Wam udanych wakacji, słonecznej pogody oraz regeneracji sił na nowy rok akademicki! Pozdrawiamy serdecznie


INFORMACJA

Każdy student studiów licencjackich i magisterskich, który w wyniku przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji losowej może ubiegać się o zapomogę (obowiązuje również okres wakacyjny). Podstawą do ubiegania się o zapomogę jest przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta w wyniku:

1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
2) śmierci członka najbliższej rodziny studenta;
3) poważnej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
4) urodzenia się dziecka studenta (o zapomogę może ubiegać się jedno z rodziców dziecka,
będące studentem Uczelni);
5) znacznych strat rodziny poniesionych na skutek klęski żywiołowej;
6) samotnego wychowywania dziecka przez studenta;
7) innych okoliczności wynikających z przyczyn losowych np. utrata pracy przez studenta lub osobe najbliższą.

Aby ubiegać się o zapomogę należy wypełnić udostępniony niżej wniosek i dostarczyć go wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuaję do Dziekanatu, ewentualnie skan dokumentów wysłać listownie. W celu uzyskamia szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny. Zapomogi są udzielane w wysokości do 2 tys. zł.

WAŻNE! Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia losowego uprawniającego do przyznania zapomogi. Wniosek nie posiada kryterium dochodowego.

WNIOSEK DO POBRANIA.PDF

Pozdrawiam Państwa
Kanclerz Wyższej Szkoły Administracji
w Bielsku – Białe

Dlaczego WSA to odpowiednia uczelnia dla Ciebie?

Jesteśmy na rynku od 22 lat

Stawiamy na praktykę (przewaga zajęć praktycznych nad teoretycznymi), umożliwiamy zdobywanie umiejętności na warsztatach i podczas pracy w grupach

Nasi wykładowcy to praktycy, którzy znają realia pracy i potrzeby pracodawców

Wysokie stypendia naukowe

Przyjazny budynek (Wi-Fi)

Przygotujemy Cię do wymogów rynku pracy

Wspieramy aktywne życie studenckie (projekty organizowane przez studentów, szeroka oferta organizacji studenckich kół naukowych

Nie stoimy w miejscu. Stale poszerzamy nasze horyzonty poprzez aktywną współpracę z otoczeniem

Przygotujemy Cię do wymogów rynku pracy

Wspieramy aktywne życie studenckie (projekty organizowane przez studentów, szeroka oferta organizacji studenckich kół naukowych

Nie stoimy w miejscu. Stale poszerzamy nasze horyzonty poprzez aktywną współpracę z otoczeniem

Przyjazny budynek (Wi-Fi)

Wyższa Szkoła Administracji

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 815 11 07

e-mail: wsa@wsa.bielsko.pl

NIP: 547-17-60-167