ROK AKADEMICKI 2020/2021
Rekrutacja do 31 października!
Rekrutacja on-line
Poprzedni
Następny

ROK AKADEMICKI 2020/2021 Rekrutacja do 30 września!

Studia licencjackie i magisterskie na kierunkach administracja i pedagogika*

20 kierunków studiów podyplomowych

Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna

Programy lojalnościowe dla studentów

Przedstawiona na niniejszej stronie oferta studiów licencjackich i magisterskich związana jest ze złożonymi wnioskami o pozwolenie na utworzenie studiów. Przyjęcie na studia będzie uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosków.

ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studia licencjackie i magisterskie na kierunkach administracja i pedagogika

20 kierunków studiów podyplomowych

Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna

Programy lojalnościowe dla studentów

ADMINISTRACJA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Administracja.

PEDAGOGIKA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Oferujemy studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Oferujemy studia licencjackie na kierunku Przedsiębiorczość.

STUDIA PODYPLOMOWE

Sprawdź naszą ofertę 20 kierunków studiów podyplomowych.

REKRUTACJA 2020/2021

Mamy jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

ADMINISTRACJA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Administracja.

PEDAGOGIKA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Oferujemy studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

STUDIA PODYPLOMOWE

Sprawdź naszą ofertę 20 kierunków studiów podyplomowych.

REKRUTACJA 2019/2020

Mamy jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

ZYSKAJ WIĘCEJ Z WSA

Studiujesz? Zyskujesz! W WSA możesz skorzystać z programów partnerskich, dzięki którym zyskasz możliwość studiowania za darmo!

Dni otwarte w Wyższej Szkole Administracji

AKTUALNOŚCI

List z okazji Inauguracji

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Studenci,

 

 

Początek roku akademickiego to zawsze moment szczególny – pojawia się nowa nadzieja na zrealizowanie wielu planów i zamierzeń, a także radość z dołączenia do społeczności akademickiej nowych studentów. W tym roku do wspomnianych emocji dopisać należy obawę i niepokój związany z sytuację epidemiczną. Te obawy towarzyszą nam wszystkim – Pracownikom i Studentom naszej Uczelni.

 

Pragnę zapewnić, że bezpieczeństwo było i jest priorytetem dla Władz Uczelni. Doświadczenia minionego roku, a zwłaszcza semestru letniego pozwoliły nam przygotować szereg rozwiązań, wewnętrznych regulacji, których przestrzeganie pozwoli zminimalizować ryzyko. Szczegóły tych regulacji zawierają ostatnie Zarządzenia Rektora WSA (250/09/2020 i 251/09/2020), przyjęta forma zajęć została opisana w poprzednim komunikacie.

 

Bezpieczeństwo społeczności akademickiej musi iść w parze z zapewnieniem Studentom jak najwyższego poziomu kształcenia. Przejście w krótkim czasie na wyższy poziom kultury technicznej i wdrażanie form zdalnych nie oznacza obniżania poziomu. Chcemy zapewnić, że łączenie zajęć w trybie stacjonarnym z formami zajęć on-line mają właśnie dążyć do zachowania przyjętych norm jakości kształcenia.

 

Stan pandemii osłabia kontakty międzyludzkie, a w takich czasach w jakich przyszło nam żyć budowanie relacji interpersonalnych, budowanie wspólnoty i wzajemnych więzi jest szczególnie ważne i potrzebne. Utrzymanie bliskich i intensywnych kontaktów jest jednym
z najważniejszych wyzwań, z jakimi zmierzymy się w najbliższym czasie. Mądre korzystanie
z narzędzi technologii informatycznych może tę wspólnotę także spajać, pod warunkiem uniwersalnego korzystania z niej. Nowy rok akademicki 2020/2021 będzie sporym wyzwaniem organizacyjnym ale także będzie testem naszej wzajemnej solidarności, wyrozumiałości i empatii.

 

Proszę wszystkich Państwa o należyte zrozumienie i spojrzenie na nadchodzący czas, na proponowane rozwiązania jak na doświadczenie, które wszystkich nas wzbogaci o nowe postrzeganie rzeczywistości i nowe możliwości pokonywania trudności .

 

Na koniec chciałam wszystkim Państwu podziękować za pracę , każdą aktywność, która pozwala realizować zadania i postawione cele Uczelni w tak ekstremalnie trudnych warunkach. Są to przecież okoliczności nikomu wcześniej nie znane.

 

Życzę Państwu zachowania dobrego zdrowia, pozytywnej energii i optymizmu.

Krystyna Magda – Żabińska

Rektor Wyższej Szkoły Administracji

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego przekazaną podczas konferencji prasowej z dnia 23.10.2020r. o godzinie 11:00 odnośnie obecnej sytuacji w Polsce informujemy, że zajęcia w Wyższej Szkole Administracji będą prowadzone ONLINE do odwołania.

Życzymy Państwu dużo zdrowia!


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI OTRZYMA 5 MILIONÓW ZŁOTYCH NA ROZWÓJ ZE ŚRODKÓW NCBR

Szanowni Państwo,
Pełni dumy pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Administracji została jednym z laureatów konkursu NCBR i otrzyma dofinansowanie na rozwój uczelni w wysokości 5 milionów złotych!!! Na 88 złożonych wniosków zajęliśmy 24 miejsce. Samo przygotowanie wniosku liczącego ponad 400 stron zajęło nam wiele tygodni. Za naszymi plecami znalazło się wiele znanych uniwersytetów oraz uczelni niepublicznych! Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup 3 specjalistycznych platform do nauki w tym bardzo nowoczesnej platformy do nauki języków obcych oraz na modernizację infrastruktury. Zakupimy nowoczesne laptopy, projektory oraz środki wspomagające proces kształcenia, które będą przeznaczone dla studentów.  Uczelnia zmieni się nie do poznania i stanie się jedną z najnowocześniejszych szkół wyższych. Efekty ciężkiej i systematycznej pracy, którą zaczęliśmy ponad rok temu zaczynają być widoczne. Drodzy studenci, pragnę Wam podziękować, że jesteście z nami. Dzięki temu mamy dla kogo pracować i rozwijać się. Już niedługo będziemy mieć dla Państwa kolejne dobre wiadomości!

REKRUTACJA 2020/2021

Informujemy, że trwa nabór na studia licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe na rok akademicki 2020/2021. Rekrutacja trwa do końca września. Zachęcamy do wcześniejszego zapisu online w celu rezerwacji miejsca. Związane jest to z limitami ilości miejsc na niektórych kierunkach.

Rekrutacja online >>


PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW I i II STOPNIA

Zarządzenie 247/07/2020 w sprawie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządzenie »


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W UCZELNI W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

Czytaj dalej »


Wszystkie informacje z dziekanatów prosimy sprawdzać w zakładce:
Strefa Studenta

Godziny urzędowania Dziekanatu oraz Biura Obsługi Finansowej Studentów:
Środa: 10:00-15:00
Czwartek: 10:00-15:00
Piątek: 14:00 – 18:00
Sobota zjazdowa: 08:00 – 13:00


INFORMACJA

Każdy student studiów licencjackich i magisterskich, który w wyniku przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji losowej może ubiegać się o zapomogę (obowiązuje również okres wakacyjny). Podstawą do ubiegania się o zapomogę jest przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta w wyniku:

1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
2) śmierci członka najbliższej rodziny studenta;
3) poważnej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
4) urodzenia się dziecka studenta (o zapomogę może ubiegać się jedno z rodziców dziecka,
będące studentem Uczelni);
5) znacznych strat rodziny poniesionych na skutek klęski żywiołowej;
6) samotnego wychowywania dziecka przez studenta;
7) innych okoliczności wynikających z przyczyn losowych np. utrata pracy przez studenta lub osobe najbliższą.

Aby ubiegać się o zapomogę należy wypełnić udostępniony niżej wniosek i dostarczyć go wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację do Dziekanatu, ewentualnie skan dokumentów wysłać listownie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny. Zapomogi są udzielane w wysokości do 2 tys. zł.

WAŻNE! Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia losowego uprawniającego do przyznania zapomogi. Wniosek nie posiada kryterium dochodowego.

WNIOSEK DO POBRANIA.PDF

Pozdrawiam Państwa
Kanclerz Wyższej Szkoły Administracji
w Bielsku – Białe

Dlaczego WSA to odpowiednia uczelnia dla Ciebie?

Jesteśmy na rynku od 22 lat

Stawiamy na praktykę (przewaga zajęć praktycznych nad teoretycznymi), umożliwiamy zdobywanie umiejętności na warsztatach i podczas pracy w grupach

Nasi wykładowcy to praktycy, którzy znają realia pracy i potrzeby pracodawców

Wysokie stypendia naukowe

Przyjazny budynek (Wi-Fi)

Przygotujemy Cię do wymogów rynku pracy

Wspieramy aktywne życie studenckie (projekty organizowane przez studentów, szeroka oferta organizacji studenckich kół naukowych

Nie stoimy w miejscu. Stale poszerzamy nasze horyzonty poprzez aktywną współpracę z otoczeniem

Przygotujemy Cię do wymogów rynku pracy

Wspieramy aktywne życie studenckie (projekty organizowane przez studentów, szeroka oferta organizacji studenckich kół naukowych

Nie stoimy w miejscu. Stale poszerzamy nasze horyzonty poprzez aktywną współpracę z otoczeniem

Przyjazny budynek (Wi-Fi)

Wyższa Szkoła Administracji

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 815 11 07

e-mail: wsa@wsa.bielsko.pl

NIP: 547-17-60-167