Informacja

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego przekazaną podczas konferencji prasowej z dnia 23.10.2020r. o godzinie 11:00 odnośnie obecnej sytuacji w Polsce informujemy, że zajęcia w Wyższej Szkole Administracji…

Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

ZARZĄDZENIE nr 228/06/2019 Rektora Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej z dnia 14.06.2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej i czesnego oraz warunków płatności za studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Treść zarządzenia »

Możliwość komentowania ZARZĄDZENIE nr 228/06/2019 Rektora Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej z dnia 14.06.2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej i czesnego oraz warunków płatności za studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 została wyłączona

ZARZĄDZENIE NR 04/03/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej z dnia 30.03.2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej, wpisowej i czesnego oraz warunków płatności za studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.

Treść zarządzenia »

Możliwość komentowania ZARZĄDZENIE NR 04/03/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej z dnia 30.03.2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej, wpisowej i czesnego oraz warunków płatności za studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021. została wyłączona

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej w sprawie szczególnego trybu realizacji i zaliczania praktyk zawodowych na kierunkach studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiki w semestrze…

Możliwość komentowania Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej została wyłączona

Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej w sprawie szczególnego trybu realizacji i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku pedagogika w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Możliwość komentowania Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej została wyłączona

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK!

Regulamin praktyki zawodowej dla studentów kierunku administracja studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym (pdf) » Regulamin praktyki zawodowej dla studentów kierunku administracja studiów pierwszego drugiego profilu praktycznym (pdf) » Wzór…

Możliwość komentowania DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK! została wyłączona