Działalność Koła Naukowego Młodych Pedagogów

Działalność Koła Naukowego Młodych Pedagogów

Co wspólnego ma MARIA MONTESSORI z Wyższą Szkołą Administracji❓ Odpowiedź poniżej 👇👇👇

Działalność Koła Naukowego Młodych Pedagogów w bieżącym roku akademickim skierowana była na poznawanie teoretyczno- praktycznych założeń i oddziaływań wychowawczych Metody Marii Montessori, m.in. na przykładzie placówki przedszkolnej w Wilkowicach.

Jak wynikało z poczynionych obserwacji i zdobytych materiałów, pedagogika Marii Montessori skutecznie pomagała w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości dziecka, w formułowaniu charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności przedszkolnych i różnych form współdziałania.

Oto niektóre zaobserwowane założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej z elementami metody M. Montessori:
👉 troska o wypracowanie szacunku do porządku i pracy,
👉rozwijanie samodzielności,
👉wypracowanie zamiłowania do ciszy i atmosfery przyjaznej do pracy indywidualnej i zespołowej,
👉rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
👉kształtowanie ciekawości poznawczej do otaczającej rzeczywistości i najbliższego środowiska.

Nauczyciel zawsze jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i aktywnością dziecka.

Formy pracy dziecka i nauczyciela – np. poznajemy zbiory – obrazują zamieszczone dwie fotografie. Dziękujemy ogromnie za możliwość współpracy z Niepubliczne Przedszkole Mądra Sówka ❤🤝