fbpx
Zacznij studia, zadzwoń już dziś: 33 815 11 07

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Forma: studia kwalifikacyjne.

Czas trwania: 3 semestry/1 rok

Czesne za semestr: 1200 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Forma: studia kwalifikacyjne.

Czas trwania: 3 semestry/1 rok

Czesne za semestr: 1200 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!