fbpx
Zacznij studia, zadzwoń już dziś: 33 815 11 07

REKRUTACJA 2019/2020

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki: 85 zł

W przypadku rezygnacji ze studiów opłata nie podlega zwrotowi.

Dopuszcza się możliwość wpłaty czesnego w ratach pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Finansowej Studentów Uczelni (sala 10, I piętro).

Dział rekrutacji czynny jest:

Pon.-Czw. 9:00-15:00

Piątek 12:00-18:00

Sobota: 08:00-13:00

Numer konta do wpłat dla studentów: Bank Polski PKO BP 88 1020 1390 0000 6102 0578 4386

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek administracja – PDF; kierunek pedagogika – PDF;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF; kierunek pedagogika dla absolwentów – PDF; kierunek administracja – PDF;
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 4. suplement do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r.),
 5. kserokopia suplementu do dyplomu,
 6. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 7. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 8. kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wypełniony kwestionariusz osobowy do pobrania: PDF;
 • odpis dyplomu (magisterskiego lub licencjackiego wraz z kserokopią),
 • 2 fotografie legitymacyjne,
 • dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 • badanie audiometryczne słuchu i zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do studiowania ( dotyczy kierunku: LOGOPEDIA).

Dokumenty prosimy składać w teczce aktowej opisanej imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów (administracja lub pedagogika), stopniem (I – studia licencjackie, II – magisterskie lub jednolite).

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki: 85 zł

W przypadku rezygnacji ze studiów opłata nie podlega zwrotowi.

Dopuszcza się możliwość wpłaty czesnego w ratach pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Finansowej Studentów Uczelni (sala 10, I piętro).

Dział rekrutacji czynny jest:

Pon.-Czw. 9:00-15:00

Piątek 12:00-18:00

Sobota: 08:00-13:00

Numer konta do wpłat dla studentów: Bank Polski PKO BP 88 1020 1390 0000 6102 0578 4386

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek administracja – PDF; kierunek pedagogika – PDF;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 7. kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF; kierunek pedagogika dla absolwentów – PDF; kierunek administracja – PDF;
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 4. suplement do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r.),
 5. kserokopia suplementu do dyplomu,
 6. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 7. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 8. kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 7. kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wypełniony kwestionariusz osobowy do pobrania: PDF;
 • odpis dyplomu (magisterskiego lub licencjackiego wraz z kserokopią),
 • 2 fotografie legitymacyjne,
 • dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 • badanie audiometryczne słuchu i zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do studiowania ( dotyczy kierunku: LOGOPEDIA).

Dokumenty prosimy składać w teczce aktowej opisanej imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów (administracja lub pedagogika), stopniem (I – studia licencjackie, II – magisterskie lub jednolite).