fbpx
Zacznij studia, zadzwoń już dziś: 33 815 11 07

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zostanie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ich zainteresowań i uzdolnień; planowania i realizowania kierunków oddziaływań rehabilitacyjnych (rewalidacyjnych) wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną; realizowania zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną; planowania i udzielania pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; współorganizowania w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych; udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET (indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne), w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną; udzielania wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w realizacji funkcji rehabilitacyjnej i wychowawczej; planowania i organizowania szeroko rozumianych działań  mających na celu stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Forma: studia kwalfikacyjne

Czas trwania: 3 semestry

Czesne za semestr: 1200 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zostanie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ich zainteresowań i uzdolnień; planowania i realizowania kierunków oddziaływań rehabilitacyjnych (rewalidacyjnych) wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną; realizowania zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną; planowania i udzielania pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; współorganizowania w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych; udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET (indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne), w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną; udzielania wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w realizacji funkcji rehabilitacyjnej i wychowawczej; planowania i organizowania szeroko rozumianych działań  mających na celu stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Forma: studia kwalfikacyjne

Czas trwania: 3 semestry

Czesne za semestr: 1200 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!