plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Krajowa konferencja naukowa nt. „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”

W dn. 10 października br. w Przesiece k. Karpacza odbyła się krajowa konferencja naukowa nt. „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”. Organizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z: Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Wydziałem Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Fundacją „Obserwatorium Społeczne” we Wrocławiu.

Więcej…
 
Zapraszamy na Konferencję

WSAMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej zapraszają serdecznie do udziału w KONFERENCJI INAUGURUJĄCEJ UPOWSZECHNIANIE MODELU WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY PRZY WSPÓLNYM OPRACOWYWANIU DIAGNOZ PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM zorganizowanej w ramach projektu innowacyjnego-testującego: „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”.

Czytaj więcej...
 
Ogólnopolska Konferencja pn."Autyzm - zrozumieć i pomóc"

wsaSerdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję pn."Autyzm - zrozumieć i pomóc", która odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada 2014 r. w Bielsku-Białej.

 

Organizatorem wydarzenia są: 

  • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  • Porozumienie „Autyzm – Polska”
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS” Bielsko-Biała
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Więcej na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.autyzm.wsa.bielsko.pl

 

 
INSTYTUCJONALNY WYMIAR ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WSAW dniu 31 maja 2014 r. Zakład Administracji Bezpieczeństwa i Zarządzania Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej zorganizował Konferencję Naukową pn. „INSTYTUCJONALNY WYMIAR ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”.
Celem głównym Konferencji była identyfikacja prawidłowości udziału instytucji publicznych w zakresie reagowania kryzysowego.

Informacje o konferencji »

Galeria zdjęć >>
 
Konferencja „Rodzice w szkole”

WSAW dniu 1 marca 2014 r. w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbyła się konferencja naukowa na temat roli rodziców w polskim systemie oświaty. Inicjatywa realizowana była wspólnie przez Bielskie Forum Oświatowe oraz Wyższą Szkołę Administracji i adresowana była do studentów, rodziców uczniów wszystkich typów szkół, nauczycieli i samorządowców. Na konferencji wykłady wygłosili zaproszeni goście: panowie Andrzej Pery doradca minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz Wojciech Starzyński prezes Fundacji „Rodzice Szkole”, a także pracownicy naukowi Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych WSA.

Program konferencji »

 
Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu poszukiwanie wzorów relacji międzyludzkich i modeli rozwoju społecznego”

WSAW dniu 10.03.2014 r. w Oświęcimiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukową „Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu  poszukiwanie wzorów relacji międzyludzkich i modeli rozwoju społecznego”, której współorganizatorami był Zakład Pedagogiki Rodziny i Pracy Socjalnej oraz Zakład Porównawczej Pedagogiki Religii i Dialogu Międzyreligijnego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych WSA.

 
Konferencja Naukowa „Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych”

W dniach 24-25 września 2013 r. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej przy współpracy z Polską Akademią Nauk – Komitetem Gospodarki Wodnej, Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych”. Patronat nad Konferencją objął Wojewoda Śląski.

Monografia »

Galeria zdjęć »

Czytaj więcej...
 
Międzynarodowa konferencja naukowa objęta patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych pn. „Państwo polskie wobec Polaków w diasporze”

WSAWydział Studiów Międzynarodowych WSA zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową objętą patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt.  „Państwo polskie wobec Polaków w diasporze”. Konferencja odbyła się w Szczyrku w dniach 6-8 grudnia 2012.

 

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.diaspora.wsa.bielsko.pl

 


 

 
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „WYZWANIA I POTRZEBY WOBEC EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - WYZWANIA I POTRZEBY WOBEC EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA".

WSAW dniu 13 listopada 2012 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „WYZWANIA I POTRZEBY WOBEC EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - WYZWANIA I POTRZEBY WOBEC EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA". Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji.

 

Galeria »
Program Konferencji »
Sprawozdanie »
Komunikat »


 

 
Sympozjum Naukowe pn. "Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego - źródła, przeciwdziałanie i konsekwencje"

plakat m

Sympozjum Naukowe pn. "Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego - źródła, przeciwdziałanie i konsekwencje"

W dniu 12 kwietnia 2012 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się Sympozjum Naukowe pn. "Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego - źródła, przeciwdziałanie i konsekwencje". Współorganizatorem Sympozjum była Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

 Galeria zdjęć »
Plakat »
Relacja telewizyjna z Sympozjum »


 
Konferencja Naukowa nt. „Dylematy edukacji dla bezpieczeństwa”

Konferencja Naukowa nt. „Dylematy edukacji dla bezpieczeństwa”

W dn. 21.01.2012 r. Zakład Administracji Bezpieczeństwa Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej zorganizował konferencję naukową nt. „Dylematy edukacji dla bezpieczeństwa” adresowaną do nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, której celem było zidentyfikowanie zasadniczych obszarów edukacji dla bezpieczeństwa oraz określenie możliwości wsparcia nauczycieli tego przedmiotu.


Czytaj więcej »
Dodatkowe informacje nt. Konferencji »
Galeria zdjęć »

wsa_brak_m 
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt.  „Kierunki i obszary doskonalenia organizacji współdziałania policji Rzeczypospolitej Polskiej oraz policji Republiki Czeskiej w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi
i środowiska”

W dn. 21.01.2012 r. odbyło się w WSA Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt.  „Kierunki i obszary doskonalenia organizacji współdziałania policji Rzeczypospolitej Polskiej oraz policji Republiki Czeskiej w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska” zorganizowane przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Katedrę Nauk Społecznych Wydziału Handlu i Przedsiębiorczości w Karvinie Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

Celem Sympozjum było określenie zasadniczych zakresów współdziałania policji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska, a także możliwości ich optymalizacji.

Czytaj więcej »
Program Sympozjum »

Galeria zdjęć »

wsa_brak_m


 
VIII Konferencja Naukowa “Edukacja, socjalizacja i fizjoterapia w życiu osoby niepełnosprawnej”

wsa_brak_mMamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanej po raz ósmy Międzynarodowej Konferencji poświęconej osobom niepełnosprawnym, w trakcie której pragniemy kontynuować dyskusję nad ważnymi poszukiwaniami nowych rozwiązań i koncepcji w obszarach edukacji, socjalizacji i fizjoterapii osób niepełnosprawnych a także istotnymi działaniami na ich rzecz.

Konferencja odbędzie się w dn. 26-27 kwietnia 2012 r. w Cieszynie.

Szczegółowe informacje w Komunikacie nr 1 »
Karta zgłoszenia »


 
OPIEKA- między wolnością a równością. W stronę filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej.

OPIEKA- między wolnością a równością. W stronę filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej.

W dn. 24 października 2011 r. w Wyższej Szkole Administracji odbyła się  Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „OPIEKA- między wolnością a równością. W stronę filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej”.

Program Konferencji »

wsa_brak_m

więcej...
 
Seminarium bolońskie w Wyższej Szkole Administracji

Seminarium bolońskie w Wyższej Szkole Administracji

W dn. 14.12.2011 r. odbyło się w Wyższej Szkole Administracji seminarium bolońskie pt. „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia”, prowadzone przez ekspertów bolońskich.

Galeria zdjęć »

więcej...

logo

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Euroregionu „Śląsk Cieszyński” w WSA

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
nt. Euroregionu „Śląsk Cieszyński” w WSA

W dn. 9.12.2011 r. Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych WSA zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową nt. Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński” . W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Euroregionu “Śląsk Cieszyński” ze strony polskiej i czeskiej, posłowie na Sejm RP, reprezentanci instytucji społecznych i kulturalnych a także naukowcy i studenci WSA.


Konferencja  wieńczy dwuletni program badawczy pt. Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, realizowany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program Konferencji »

Galeria zdjęć »

wsa_brak_m


 Konferencja Naukowa nt. "BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM KRAJU"

W dniu 8 lipca 2011 r. w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbyła się współorganizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Wyższą Szkołę Administracji konferencja pn: „Bezpieczeństwo narodowe w systemie zarządzania rozwojem kraju. Główne założenia Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2011 – 2022” .  

Galeria zdjęć »

Media o Konferencji:

Kurier Radia Bielsko

www.oss.strazgraniczna.pl

www.mon.gov.pl »

www.bielsko.biala.pl »

Czytaj więcej »

wsa_brak_m


 
Studencka Konferencja Naukowa pt: "Administracja a bezpieczeństwo"

Studencka Konferencja Naukowa pt: "Administracja a bezpieczeństwo"

Naukowe Koło Bezpieczeństwa oraz Koło Administracyjno-Prawne Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji zorganizowały Studencką Konferencję Naukową pt: "Administracja a bezpieczeństwo". Konferencja odbyła się  w dniu 17. 06.2011 r. w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.

Galeria zdjęć »

wsa_brak_m


 

 

Konferencja Naukowa  nt. "Zakony rycerskie. Historia i współczesność"

W dn. 19-20 maja 2011 r. odbyła się Konferencja Naukowa  nt. "Zakony rycerskie. Historia
i współczesność" zorganizowana przez Wyższa Szkołę Administracji w Bielsku-Białej przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz  Stowarzyszeniem "Szlak templariuszy". Sesja ogólna Konferencji zorganizowana została w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie, sesja referatowa - w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.

Galeria zdjęć »

Czytaj więcej »

plakat_m


 

Konferencja Naukowa Społeczno-kulturowe przestrzenie
uczenia się ludzi dorosłych


W dn. 14-15.05.2011 r. odbyła się dwudniowa konferencja naukowa nt. Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się ludzi dorosłych organizowana przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Czytaj więcej »

wsa_brak_m


 

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a kompetencje organów samorządu terytorialnego”

Wydział Administracji Wyższej Szkoly Administracji w Bielsku-Białej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej byli organizatorami Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo a kompetencje organów samorządu terytorialnego” pod patronatem Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki.

Galeria zdjęć »

Media o Konferencji »

wsa_brak_m


 

 

Wideokonferencja nt. „Doświadczenia Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej integracji z Unią Europejską i możliwość ich wykorzystania w Federacji Rosyjskiej (na podstawie stosunków partnerskich)”

W dn. 20.11.2010 r. Wyższa Szkoła Administracji oraz Orłowska Regionalna Akademia Administracji Publicznej (Federacja Rosyjska) przeprowadziły pierwszą wspólną wideokonferencję nt. „Doświadczenia Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej integracji z Unią Europejską i możliwość ich wykorzystania w Federacji Rosyjskiej (na podstawie stosunków partnerskich)” w ramach dwustronnej współpracy między Uczelniami.


orzel

wsa_brak_m
 

Konferencja Naukowa pn. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ

Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej wraz z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowały w dniu 22 listopada 2010 r. w Ełku  Konferencję Naukową pn. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ.


Galeria zdjęć »

Program Konferencji »

Sprawozdanie z Konferencji »

wsa_brak_m


 


pspn_m

IV KRAJOWA KONFERENCJA NT : „Pływanie niemowląt i małych dzieci”

W dniu 19 czerwca 2010 r. w Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej odbyła się IV KRAJOWA KONFERENCJA NT : „Pływanie niemowląt i małych dzieci”. Organizatorem Konferencji było POLSKIE  STOWARZYSZENIE PŁYWANIA NIEMOWLĄT a patronat nad konferencją objęli Dr Maciej Płaszewski -  Dziekan Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz mgr Jerzy Telak -  Prezes Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

 


 
VIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej

logo

VIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej

W dn. 21-28 kwietnia 2010 r. na terenie Śląska odbył się
VIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej.
Festiwal współorganizowany był przez Centrum Ekspresji Dzieci i Młodzieży przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Bibliotekę Śląską w Katowicach, Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Chorzowie, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Koło w Tychach oraz Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego.

 

 


 

Konferencję Naukową „DZIEDZICTWO KULTUROWE ŻYDÓW WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE”

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej przy współudziale Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej zorganizowała w dniach 30.06-02.07.2010 r. Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Dziedzictwo kulturowe Żydów we współczesnej Polsce”. Na zakończenie Konferencji uczestnicy wzięli udział w XX Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Rada Naukowa Konferencji >>

Program Konferencji >>

Galeria zdjęć >>

Media o Konferencji >>

Relacja studentów z Festiwalu Kultury Żydowskiej  >>

Wywiad z Aaronem Elsterem - zapowiedź >>

logo

więcej...
 logo_m

I. Zakopiańska Konferencja Gerontologiczna „Starość w przestrzeni badawczej andragogiki” 20–21.04.2010 Zakopane

W dniach 20-21 kwietnia 2010 r. odbyła się
I Zakopiańska Konferencja Gerontologiczna „Starość w przestrzeni badawczej andragogiki”
Organizatorami Konferencji  był :  Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.


KOMUNIKAT nr 1

Galeria zdjęć >>

Sprawozdanie >>


 

Konferencja naukowa pn. "Teoria i praktyka zarządzania kryzysowego"

W dniu 24 marca 2010 r. w Wyższej Szkole Administracji odbyła się konferencja naukowa pn. "Teoria i praktyka zarządzania kryzysowego". Patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Śląski oraz Starosta Bielski.

Komunikat 1 >>

Program Konferencji >>


 

Robert Makłowicz w Wyższej Szkole Administracji
Interdyscyplinarna konferencja "O zachowaniu sie przy stole" czyli historia sporządzania i obyczaju spożywania posiłków - dawniej i dziś


W dn. 18.03.2010 r. odbyła się w WSA interdyscyplinarna konferencja popularno-naukowa nt. „O zachowaniu się przy stole” zorganizowana przez kierunek kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych WSA, która poświęcona była kulturze przyrządzania i spożywania posiłków. Gościem specjalnym tego wydarzenia był znany z programów telewizyjnych mistrz przyrządzania posiłków i barwnej opowieści o ich pochodzeniu - Robert Makłowicz. Oprócz wykładowców WSA w konferencji wzięli też udział prof. zw. dr hab. Waldemar Żarski - recenzent restauracyjny oraz Krzysztof Łabiniec - mistrz ceremonii odpowiedzialny za obsługę prezydentów i premierów podczas przyjęć i uroczystości.

Galeria zdjęć >>

Media o konferencji >>

 

Konferencja Naukowa nt. „Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową”

W dn. 8-9 marca 2010 r. Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych WSA zorganizował III Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat „Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową”.

To była już trzecia konferencja z tego cyklu. W tej edycji konferencji poserzono problematykę badań o zagadnienia kultury, która jest nośnikiem wszystkich zjawisk, także pedagogicznych i artystycznych.

Galeria zdjęć >>

 

XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego

W dniach od 13 do 15 maja 2010 roku w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku odbyła się XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego.
Konferencja związana byłą także z obchodami jubileuszu 50-lecia Oddziału i Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. Współorganizatorami są Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz  Towarzystwo Szkolne im. M. Reja w Bielsku-Białej.

Galeria zdjęć >>

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL