plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

WSaDo 17 kwietnia 2015 r. trwa rekrutacja do III edycji Katowickiej Kuźni Liderów. Misją tego bezpłatnego projektu edukacyjnego jest wykształcenie młodych liderów, którzy w przyszłości zaangażują się w działalność na rzecz miasta Katowice i regionu. Organizatorem projektu jest Instytut Regionalny w Katowicach.

Do 17 kwietnia 2015 r. trwa rekrutacja do III edycji Katowickiej Kuźni Liderów. Misją tego bezpłatnego projektu edukacyjnego jest wykształcenie młodych liderów, którzy w przyszłości zaangażują się w działalność na rzecz miasta Katowice i regionu. Organizatorem projektu jest Instytut Regionalny w Katowicach.

Projekt jest niezwykle atrakcyjny dla uczestników, gdyż łączy w sobie 2 elementy - szkolenia z kompetencji miękkich, które są niezbędne dla każdego lidera, oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów zajmujących się Miastem Katowice. Dodatkową atrakcją jest wyjazdowa sesja integracyjna. Na najlepszych absolwentów czekają atrakcyjne staże. Wszystkie części projektu są nieodpłatne.

Pierwsze dwie edycje projektu ukończyło 49 studentów. Absolwentami innych projektów liderskich Instytutu Regionalnego w Katowicach na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zostało ponad 500 osób. Wszyscy absolwenci otrzymają dyplom ukończenia KKL oraz certyfikat odbycia szkoleń z zakresu kompetencji miękkich.

Więcej informacji o projekcie i zasadach aplikacji znajdziesz na witrynie www.KuzniaLiderow.eu. Patronem Honorowym Projektu jest Prezydent Miasta Katowice.