plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Konferencja Naukowa „Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych”

W dniach 24-25 września 2013 r. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej przy współpracy z Polską Akademią Nauk – Komitetem Gospodarki Wodnej, Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych”. Patronat nad Konferencją objął Wojewoda Śląski.

Była to druga konferencja o podobnej tematyce organizowana w naszej Uczelni. Zasadniczym jej celem była prezentacja wybranych problemów zagospodarowania dolin rzecznych w warunkach ekstremalnych zjawisk hydrologicznych oraz wymiana doświadczeń w zakresie technicznych, administracyjnych i ekologicznych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju.

W skład Komitetu Naukowego weszli:

Prof. nzw. dr hab. inż. BENIAMIN WIĘZIK - Przewodniczący
Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. inż. WOJCIECH BARTNIK
Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie
Prof. nzw. dr hab. STANISŁAW CZAJA
Uniwersytet Śląski
Prof. dr LUDMIŁA GRIGORIEWNA LUBIŃSKA
National University of Kamianets-Podilski, Ukraina
Prof. dr hab. inż. MACIEJ MACIEJEWSKI
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, PIB; Komitet Gospodarki Wodnej PAN
Dr JANUSZ MIKA
Slezská Univerzita v Opavě, Czechy
Dr ANTONI OSIERDA
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Dr inż. JAROSŁAW PROŃKO
Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr LARS RYDEN
Uppsala University, Szwecja
Prof. nzw. dr hab. inż. GRAŻYNA SCHNEIDER-SKALSKA
Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. ELŻBIETA WĘCŁAWOWICZ-BILSKA
Politechnika Krakowska
Prof.  nzw. dr hab. inż. BERNARD WIŚNIEWSKI
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Prof. dr MONICA VLAD
Universitatea Romano-Germana din Sibiu, Rumunia
Prof. dr hab. inż. JAN ŻELAZO
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W Konferencji uczestniczyli reprezentanci władz samorządowych, polskich i zagranicznych uczelni, instytucji badawczych, instytucji działających w obszarze gospodarki wodnej a także przedstawiciele firm prywatnych oraz studenci.

Rezultatem konferencji jest wydana monografia zawierająca referaty prezentowane podczas tego spotkania.

Monografia »

Galeria zdjęć »