plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Uczelnie partnerskie WSA
 • Орловский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
  Orłowska Filia „Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej – Orzeł, Federacja Rosyjska
  http://www.orags.org/

 • Филиал Российского Государственного Социального Университета в г. Минске Filia Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego w Mińsku – Mińsk, Białoruś
  http://www.rgsu.by/  

 • Бердянський Інститут Державного та Муніципального Управління Класичного Приватного Університету
  Bierdiański Instytut Zarządzania Państwowego i Samorządowego Klasycznego Uniwersytetu Prywatnego – Bierdiańsk, Ukraina
  http://www.bidmu-kpu.com.ua/

 • Хмельницький Університет Управління та Права
  Chmielnicki Uniwersytet Zarządzania i Prawa - Chmielnick, Ukraina
  http://www.univer.km.ua/

 • Кам’янець-Подільський Національний Університет ім. Івана Огієнка
  Kamieniec-Podolski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ogiejenki - Kamieniec-Podolski, Ukraina
  http://www.kpnu.edu.ua/index.php

 • Південнословянський Інститут
  Południowoslowiański Instytut - Nikolajew, Ukraina
  http://www.usi-ksu.mk.ua/

 • Тернопільський Національний Технічний Університет ім. Івана Пулюя Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja - Tarnopol, Ukraina
  http://tntu.edu.ua/