plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej kładzie szczególny nacisk na rozwój współpracy międzynarodowej, poprzez którą stara się realizować wszystkie założenia swojej misji.  Nasza oferta partnerska zaadresowana jest zarówno do uczelni z krajów Unii Europejskiej,  jak i też z innych państw nienależących do Wspólnoty, m. in. Rosji i Ukrainy.

Obecnie najważniejszym elementem naszej aktywności międzynarodowej jest uczestnictwo w programach Erasmus+ i Lifelong Learning – "Uczenie się przez całe życie", finansowanym przez UE".

Poprzez kreowanie nowoczesnych programów nauczania, dostosowanych do wymagań współczesnego rynku pracy  Uczelnia przyczynia się do propagowania europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego.

Uczelnie Partnerskie >>

 

International Relations

We see international cooperation as an extremely important factor in the area of higher education, therefore we try to accomplish our mission by giving students and academic staff opportunity to participate in myriad of international exchanges with foreign partner universities.

Not only does the School of Administration cooperate with universities from the EU's countries but also with these from other countries, like Russia or Ukraine.

Nowadays, the most significant element of our activity is the participation in the Lifelong Learning Programme.

The School's priorities, that corresponds to the main assumptions of the programme, are: to raise the quality of the process of education as well as to raise the competences of foreign language knowledge. In addition to that, we try to contribute to equal education and research development of scientific and research projects.