plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Szkolnictwo Wyższe i nauka

UE_mWyższa Szkoła Administracji jest partnerem w Projekcie „Kształcimy praktyków”, realizowanym przez  Bielską Wyższą Szkołę im. Józefa Tyszkiewicza (Lidera Partnerstwa), w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany b w latach 2010-2014. WSA odpowiedzialna jest za zadanie określone w Projekcie jako Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych.
_