plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Konferencja Naukowa nt. „Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową”

W dn. 8-9 marca 2010 r. Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych WSA zorganizował III Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat „Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową”.

To była już trzecia konferencja z tego cyklu. W tej edycji konferencji poserzono problematykę badań o zagadnienia kultury, która jest nośnikiem wszystkich zjawisk, także pedagogicznych i artystycznych.

Galeria zdjęć >>