plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski konkurs REVITARE

revitare_logoOgólnopolski konkurs REVITARE dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych pod honorowym patronatem Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych i młodych pracowników nauki (do 35 lat) podejmujących w pracach naukowych i badawczych problematykę rewitalizacji terenów zdegradowanych.


Prace naukowe rozpatrywane będą w  kategoriach:

- przyrodniczo-krajobrazowej,
- technologiczno-inżynierskiej,
- projektowo-planistycznej,
- ekonomiczno-prawnej,
- społecznej (aspekty ochrony zdrowia, socjalne, socjologiczne).

Atrakcyjne nagrody, promocja laureatów

Udział i prezentacja nagrodzonych prac na IV Międzynarodowej Konferencji "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych", 6 - 8 października 2010.
Publikacja nagrodzonych prac w monografii oraz wszystkich laureatów w Internecie.Wstępne zgłoszenie udziału w konkursie do 15 marca 2010 r. za pośrednictwem strony internetowej.Prace konkursowe powinny zostać przesłane do 31 maja 2010 r.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem i formularzem zgłoszenia dostępne na stronie www.revitare-konkurs.pl

revitare_logo_sponsorzy