plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

W dniach od 13 do 15 maja 2010 roku w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku, odbyła się XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego zorganizowana przez Klinikę Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej. Konferencja związana była z obchodami jubileuszu 50-lecia Oddziału i Kliniki. Po raz pierwszy w corocznych spotkaniach ortopedów Wojska Polskiego uczestniczyli także fizjoterapeuci.

Patronat na Konferencją objęły: Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – Oddział Małopolski oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – Oddział Małopolski. W skład Komitetu Honorowego weszli m.in.: Rafał Muchacki – Senator RP, Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego, Czesław Głuza – Starosta Cieszyński, prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska - Rektor Wyższej Szkoły Administracji, gen. bryg. Sławomir Marat – Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

Podczas otwarcia Konferencji wystąpili: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego płk dr hab. n. med. prof. ndzw. Edward Golec, Kierownik Naukowy Konferencji prof. dr hab. med. Krzysztof Kwiatkowski oraz Rektor Wyższej Szkoły Administracji prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska.

W trakcie trwania poszczególnych sesji naukowych uczestnicy Konferencji dyskutowali nad tematyką obejmującą zagadnienia dotyczące błędów i powikłań leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, fizjoterapii po leczeniu operacyjnym w ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz tematy wolne.

Dla zainteresowanych osób firma Johnson & Johnson DePuy zorganizowała warsztaty „System rewizyjny stawu kolanowego Sigma TC3 MBT”, które poprowadził dr Krzysztof Walenczak. Dodatkowy wykład połączony z warsztatami dotyczący „Diagnostyki USG kolana po operacji” oraz „Diagnostyki USG  kolana po operacji plastyki więzadła krzyżowego przedniego” przeprowadził dr Zbigniew Czyrny.

Liczne grono wystawców zaprezentowało najnowszy sprzęt i farmaceutyki niezbędne zarówno w ortopedii jak i fizjoterapii. Można było się z nimi zapoznać m.in. na stoiskach takich firm jak: Johnson & Johnson DePuy, Sanofi Aventis, Croma-Pharma Polska, Bayer, Boehringer Ingelheim, Synthes, Technomex, Genzyme Polska, Han-Prod, Apena-Remont.