plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Konferencja Naukowa „Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych”

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej przy współpracy z Polską Akademią Nauk Komitetem Gospodarki Wodnej, Bielską Wyższą Szkołą im. J. Tyszkiewicza oraz Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich zorganizowała w dn.  8-9 czerwca  2010 r. Konferencję Naukową nt. „Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych”. Patronat nad Konferencją sprawował Starosta Bielski – Andrzej Płonka.

Program Konferencji >>

Galeria zdjęć >>

Media o Konferencji >>

Publikacja "Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych" >>