plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

 
 

Media o WSA

prasa kopia

   

 

WSA objęła honorowym patronatem plebiscyt Absolwent XXI wieku:

Czytaj więcej 

 

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2015 wg “Perspektyw”

Czytaj więcej

 

Konferencja Naukowa „BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM KRAJU”

Kurier Radia Bielsko

www.oss.strazgraniczna.pl

www.mon.gov.pl

www.bielsko.biala.pl

 

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a kompetencje organów samorządu terytorialnego”

MÓJ POWIAT, nr 2/111

ed

Targi Pracy, Praktyk i Wolontariatu (08.04.2011)

bielsko.biala.pl

 

Festiwal Filmowy (18.02-20.02.2011)

bielsko.biala.pl

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziedzictwo kulturowe Żydów we współczesnej Polsce" (30.06-02.07.2010)

Ekai.p

Interia.pl

Bielskobiala.pl


Supernowa.pl


Radio Bielsko


Pozostałe portale

Muzeum Historii Żydów Polskich

Link 1

Link 2

Forum Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie

 

Konferencja Naukowa „Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych” 8-9.06.2010 r.

Gospodarka Wodna, nr 9/2010

Polska Dziennik Zachodni, nr 06/2010

Super-Nowa

 

Wywiad z członkami Naukowego Koła Bezpieczeństwa - studentami Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

Przegląd Żandarmerii, nr 2010/1

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej" 22.11.2010 r.

Publikator, nr 4/2010

 

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nt. "Edukacja dla bezpieczeństwa" 20.11.2010 r.

Publikator, nr 38/2009

 

Wywiad z Dziekanem Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej –  dr Antonim Osierdą

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, nr 3/2010

 

Wywiad z Dziekanem Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej –  dr Antonim Osierdą

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, nr 3/2009

 

Seminarium Naukowe:„Zadania obronne organów samorządu terytorialnego” 17.04.2010 r.

Mój Powiat

 

Różne:

Dziennik Polska-Europa-Świat

Przegląd Obrony Cywilnej, nr 3/2007

 

Interdyscyplinarna konfernecja "O zachowaniu sie przy stole"

Telewizja Silesia

Radio Bielsko

Portal bielsko.biala.pl

Bielska Telewizja Internetowa

Super-Nowa

Portal Podbeskidzie TV

Polska Dziennik Zachodni, nr 12/2010

 

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

www.bielsko.biala.pl

www.tv.bielsko.biala.pl