REGION: BIELSKO-BIAŁA * ŻYWIEC * SKOCZÓW * CIESZYN * WISŁA * CZECHOWICE-DZIEDZICE * PSZCZYNA * KATOWICE * OŚWIĘCIM * KĘTY * WADOWICE * KRAKÓW * PÓŁNOCNE MORAWY
„STAN PODGORĄCZKOWY”

ODCINEK 4, CZĘŚĆ II

reklama
Czas wolny & 
Konkursy

Debatowali o rzecznych dolinach KGO | 11.06.2010 (1158)

W Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbyła się konferencja naukowa „Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych”. Honorowy patronat nad akcją objął Andrzej Płonka, bielski starosta.

Spotkanie zorganizowała WSA w Bielsku-Białej przy wydatnej pomocy Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza oraz Stowarzyszania Hydrologów Polskich.  

Konferencja miała na celu prezentację wybranych problemów zagospodarowania dolin rzecznych w specyficznych warunkach zagrożenia powodziowego oraz wymiana doświadczeń w zakresie technicznych i administracyjnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem: środowiska przyrodniczego w dolinach rzecznych, ich roli w kształtowaniu krajobrazu, rewitalizacji i renaturyzacji dorzeczy oraz ograniczeń infrastrukturalnych w obszarach Natura 2000.
 
Wzięło w niej udział ponad 100 osób w tym przedstawiciele renomowanych wyższych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Krakowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej i Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza. Nie zabrakło również pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy,  Krakowa i Wrocławia, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Regionalnego Zarządów Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz przedstawicieli wielu powiatów i gmin województwa śląskiego.
 
W czasie dwudniowych obrad zostało odczytanych 19 referatów. W ramach dyskusji uczestnicy zwrócili zaś uwagę na sytuacje konfliktowe, jakie często na różnych szczeblach pojawiają się w zagospodarowaniu dolin rzecznych. Wskazywali także na potencjalne możliwości rozwiązywania wielu lokalnych problemów związanych z warunkami ochrony środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 i zagospodarowaniem dolin rzecznych w terenach zagrożonych powodzią.

Czytane 142 razy

Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl

Drukuj >>

<< Wstecz


Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się aby dodać komentarz.
Regulamin komentarzy >>

Liczba komentarzy: 1

"Konferencja miała na celu prezentację wybranych problemów ...potencjalne możliwości rozwiązywania..." a gdyby tak 100 renomowanych hydrodyskutantów przesłało/odebrało tych 19 referatów mailem po czym "zagospodarowało doliny rzeczne w terenach zagrożonych powodzią", oczywiście czysto teoretycznie,...
Więcej komentarzy >>

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.